Wie we zijn

Wie we zijn

VITAAL VOORUIT is ontstaan in 2022 vanuit onze visie dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte en dat mensen zelf kracht en vermogen hebben om met hun fysieke en mentale problemen om te gaan.

Het uitgangspunt is dat we oprechte zorg bieden en educatie gericht op preventie en wij ons richten op zingeving, bewustwording, stress reductie, voeding- en leefstijl advies waarbij we gezamenlijk met de client kijken naar de beste oplossing.

Wij zien gezondheid en vitaliteit als het resultaat van een optimaal evenwicht in onze leefstijl, de leefomgeving, onze voeding, ons lichaam en hoe wij hiermee omgaan.

Hoe wij dit doen

Ons uitgangspunt is integrale geneeskunde*. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reguliere medische zorg alsook een benadering vanuit complementaire geneeskunde zoals homeopathie, meditatie, bewegingstherapie, orthomoleculaire geneeskunde en diverse vormen van coaching. Dit wordt gedaan door hulpverleners die hulp aanbieden op basis van informatie die vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend is en berust op wetenschappelijke duidelijkheid. VITAAL VOORUIT is er op gericht mensen in hun eigen kracht te zetten, uiteraard in samenwerking met uw huisarts of andere verwijzer.

*Integrale geneeskunde is zorg die zich afspeelt op het snijvlak van de complementaire (aanvullende) en conventionele (reguliere) geneeskunde. Bij integrale geneeskunde gaan we uit van het zelfhelend vermogen van het lichaam en de geest en kijken wij naar de gehele mens. Ons uitgangspunt is een gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en cliënt met wederzijds respect. De cliënt, dus niet langer de patiënt, blijft verantwoordelijk en is regiehouder voor zijn/haar eigen gezondheid. Hiermee versterken we de autonomie (het zelfbestuur en eigen verantwoordelijkheid) van mensen.

In ons aanbod willen wij uw lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid middels maatwerk samen met u terug in balans brengen. Wij werken niet volgens standaard protocollen. De hulpverleners van VITAAL VOORUIT onderstrepen het belang van voldoende beweging en sociale verbondenheid aangezien een adequate leefstijl op verschillende manieren kan bijdragen aan het oplossen van lichamelijke en maatschappelijke vraagstukken. Medisch geheim nemen wij daarnaast ook zeer serieus. Wij hechten grote waarde aan integriteit en vertrouwen.
Kenmerkend voor VITAAL VOORUIT is laagdrempelige toegankelijkheid tot gezondheidsinformatie, ontmoeting en verbinding tussen mensen en samenwerking met hulpverleners met verschillende opleidingsachtergronden.
Als collectief zetten wij ons in voor een gezonde en gelukkige medemens. Ondersteuning kan bestaan het voeren van gesprekken op basis van gelijkwaardigheid en respect, een analyse van het gezondheidsprobleem (het energielek) door middel van onderzoek en hier inzicht in bieden. Vervolgens kunnen wij met u een daarbij passende behandeling aangaan.
Naast bovenstaand genoemde heeft VITAAL VOORUIT als missie om mensen in Nederland te voorzien van informatie over het optimaliseren van hun gezondheid. Wie bieden voorlichting/educatie middels o.a. een maandelijkse nieuwsbrief/workshops/lezingen, ontmoetingen en verbinding met elkaar.

Tezamen vormt dit de basis waardoor mensen weer eigen regie kunnen nemen over hun gezondheid en welzijn.

Zo helpen wij de wereld VITAAL VOORUIT!

Meedoen met ons platform?

Laten we het samen doen