Wie we zijn

In ons aanbod willen wij uw lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid middels maatwerk samen met u terug in balans brengen. Wij werken niet volgens standaard protocollen. De hulpverleners van VITAAL VOORUIT onderstrepen het belang van voldoende beweging en sociale verbondenheid aangezien een adequate leefstijl op verschillende manieren kan bijdragen aan het oplossen van lichamelijke en maatschappelijke vraagstukken. Medisch geheim nemen wij daarnaast ook zeer serieus. Wij hechten grote waarde aan integriteit en vertrouwen.
Kenmerkend voor VITAAL VOORUIT is laagdrempelige toegankelijkheid tot gezondheidsinformatie, ontmoeting en verbinding tussen mensen en samenwerking met hulpverleners met verschillende opleidingsachtergronden.
Als collectief zetten wij ons in voor een gezonde en gelukkige medemens. Ondersteuning kan bestaan het voeren van gesprekken op basis van gelijkwaardigheid en respect, een analyse van het gezondheidsprobleem (het energielek) door middel van onderzoek en hier inzicht in bieden. Vervolgens kunnen wij met u een daarbij passende behandeling aangaan.
Naast bovenstaand genoemde heeft VITAAL VOORUIT als missie om mensen in Nederland te voorzien van informatie over het optimaliseren van hun gezondheid. Wie bieden voorlichting/educatie middels o.a. een maandelijkse nieuwsbrief/workshops/lezingen, ontmoetingen en verbinding met elkaar.

Tezamen vormt dit de basis waardoor mensen weer eigen regie kunnen nemen over hun gezondheid en welzijn.

Zo helpen wij de wereld VITAAL VOORUIT!

Meedoen met ons platform?

Laten we het samen doen